top of page
Vi er en frikirke!
Hvem er vi?

Vi er et kristent trosbaseret fællesskab med børn, unge og ældre, som mødes på kryds og tværs, og er med til at støtte, opbygge og hjælpe hinanden. Der knyttes gode relationer og netværk, som går langt ud over søndagens gudstjenester.

Vi er en frikirke

Vi er en frikirke, hvor undervisning, bøn, sang og musik er inkluderende og nærværende.

Som fællesskab ønsker vi, at sammen erfare Guds nåde, nærvær og kærlighed. Vi ønsker at vokse i troen og tilliden til Gud, og støtte og styrke hinanden i troen på Jesus Kristus. Som alle andre evangeliske kirker i Danmark er vores bekendelse, Den Apostolske Trosbekendelse.

 

Vi mødes til gudstjeneste søndag formiddag, som består af salmer og lovsange, fælles bøn og relevant forkyndelse. Vi stræber efter at prædikenen er til at forstå og give perspektiver på vores fælles tro og som opmuntrer, styrker og kan bruges i dagligdagen. Gudstjenesten er også rammen om nadverfejringen én gang om måneden.
Vi har et dejligt inkluderende fællesskab og snakken går altid livligt under kaffen efter gudstjenesten.
 

Hvad er en frikirke?

En frikirke er en kirke, der ikke er viklet ind i et system og en tradition med staten. Vi foretrækker, at kirke og stat er adskilt. Det mener vi vil give det bedste udgangspunkt for en løbende og respektfuld dialog mellem stat og kirke om samfund, individ, fællesskab og gensidig forpligtelse.

Lidt populært sagt kan man sige, at ligesom der findes folkeskoler og friskoler, findes der folkekirker og frikirker. Vi har samme fundament og fokus, men stil og miljø kan være forskellige.

 

Som frikirke kan vi tilrettelægge gudstjenester og andet menighedsliv, som den enkelte menighed måtte ønske det, uden at være forpligtet på faste ritualer. Det skaber rum for nytænkning og kreativitet. I en frikirke er der typisk mange, der på frivillig basis er involveret i sang og musik, socialt engagement og forskellige tilbud til alle aldersgrupper.

 

En frikirke er ikke en forening, der kun er til for sine egne medlemmer. Den er åben og tilgængelig for alle og besøges ofte af mennesker, der hører hjemme i andre traditioner.

  • Den Apostolske Trosbekendelse
    Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Apostolske Trosbekendelse
Det store fællesskab
Det store fællesskab

Frikirken, Sorø er tilsluttet Evangelisk Frikirke Danmark (EFD), som er et kirkesamfund, bestående af 18 selvstændige menigheder fordelt over hele landet.
 

EFD samarbejder med de øvrige kirker i Danmark bl.a. gennem Frikirkenet, Danske Kirkers Råd, Evangelisk Alliance samt Dansk Missionsråd.
 

EFD er desuden en del af International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), som er alle vores søster kirkesamfund spredt ud over hele verden.
 

Evangelisk Frikirke Danmark er engageret i internationale projekter og støtter således evangelisk og socialt arbejde i Ghana, Grønland, Rumænien samt Thailand og socioøkonomiske udviklingsprojekter blandt udsatte kvinder i MyanmarLæs mere: evangeliskfrikirke.dk/internationalt

Frikirke video
Hvad er en frikirke?

Se en kort video

bottom of page